En klass på komvux diskuterar Ibsens Vildanden.

Läraren ska förklara hur Gregers, som är en evig sanningssägare till varje pris, håller på.

– Han skulle platsa i idoljuryn!