När ska jag lära mig att det är dumt att skjuta upp saker?

När ska jag lära mig att jag hatar att skriva PM?

När ska jag över huvud taget lära mig a t t skriva PM?

”Formulera kortfattat preliminärt syfte med din uppsats”. Ähum… att bli godkänd på kursen? Att få motionera fingrarna lite? Rubba min sömn ännu mer? Att göra lärarna tillfreds?

”Spegla kursens innehåll.” Lite knark, lite alkoholism, lite socialtjänst och en jäkla massa OH-papper. Det borde väl bli bra. Tror dock att jag kan behöva fila lite på det…

Annonser